Škole

Londonska škola za odnose s javnošću

Ukratko

Londonska škola za odnose s javnošću (London School of Public Relations, skraćeno LSPR) osnovana je 1992. godine. Osnivač škole je John Dalton, a na području Bosne i Hercegovine škola je djelovala od 2001. do 2011. godine. Dolaskom agencije Represent Communications u septembru 2018. godine, Londonska škola za odnose s javnošću se vraća u Bosnu i Hercegovinu.LSPR je priznata po kvalitetnim i jedinstvenim edukacijskim programima, a specijalizirala se za odnose s javnošću, upravljanje reputacijom, upravljanje krizom, kriznim komuniciranjem, brandingom i marketingom te u novim modulima društvenim mrežama i digitalnim marketingom. Upis nove generacije Londonske škole odnosa s javnošću za 2022. godinu je u toku.

 

 • Datum

  Od novembra 2022.

 • Vrijeme

  Subota 09 – 18h

 • Format

  Individualno
  do 15 učesnika

 • Jezik

  BHS

  Engleski

 • Lokacija

  Sarajevo

 • Cijena

  Na upit

Šta ćete naučiti

LSPR program fokusiran je na kreiranje komunikacijskih kampanja, upravljanje brendom, prevazilaženju i smanjivanju kriza i rizika u poslovanju, saradnji sa medijima, pripremi i pisanju kreativnih materijala za različite vrste medija offline i online, reputaciji, komunikaciji sa stejkholderima, pripremi za nastup u medijima i kreiranju strategija.

Naučit ćete:

 • Trendove i dešavanja u komunikacijama
 • Pripremu komunikacijskih materijala uz poštovanje različitosti medija
 • Izgrađivanje i održavanje odnosa sa medijima
 • Sticanje povjerenja i povećanje transparentnosti brenda
 • Komunikaciju na društvenim mrežama u poslovne svrhe
 • Kako podstaći angažovanje stejkholdera
 • CSR u strategiji razvoja brenda
 • Interne komunikacije u kompanijama

Moduli

Uvod u odnose sa javnošću

 • Tehnike i alati u odnosima sa medijima
 • Komunikacija s medijima iz PR ugla
 • Organizacija događaja i konferencija
 • Evaluacija aktivnosti

Odnosi sa medijima

 • Osnove odnosa s medijima
 • Struktura odnosa s medijima
 • Načini komunikacija s predstavnicima medija
 • Priprema konferencije za novinare

Korporativno komuniciranje

 • Identitet, imidž, reputacija, komunikacija
 • Predstavljanje korporativne strukture
 • Upravljanje komunikacijom u korporaciji
 • Korporativni mix

Krizno komuniciranje

 • Krizna komunikacija, krizni menadžment i reputacija
 • Strategija, protokol i krizni tim
 • Stejkholderi u kriznoj komunikaciji
 • Priprema i mapiranje potencijalnih kriznih situacija

Komunikacija brendova i CSR

 • Osnove reputacije i brenda
 • PR i upravljanje reputacijom
 • Najbolji primjeri reputacijskih strategija

Integrisane komunikacije

 • Osnove content marketinga
 • Osnove native marketinga

Komunikacija na društvenim mrežama

 • Vrste digitalnih medija
 • Owned, earned & paid media
 • Upravljanje krizom na internetu
 • Trendovi u svijetu i u regionu
 • Pregled društvenih mreža
 • Ciljevi i evaluacija

Strategija komuniciranja

 • Preliminarna analiza situacije (okruženje, tržište, okolnosti)
 • Komunikacioni pristup – postavljanje strategije
 • Implementacija strategije – infrastruktura i priprema, kanali, sredstva, taktike, komunikacione aktivnosti (kalendar)

Trening javnog nastupa

 • Trening javnog nastupa će vam omogućiti praktičnu vježbu, ali i upoznavanje sa osnovnim pravilima javnog nastupa
 • Medijska scena u Bosni i Hercegovini
 • Priprema za nastup u medijima
 • Praktična vježba i evaluacija

Predavači/ce

 • John Dalton

  Direktor Londonske škole odnosa s javnošću

 • Borislav Miljanović

  Osnivač i direktor regionalne komunikacijske grupacije Represent System

 • Krešimir Macan

  Vlasnik PR agencije Manjgura

 • Nađa Lutvikadić Fočo

  Direktorica PR i marketing odjela / BH Telecom

 • Duška Jurišić

  Duška Jurišić

  Direktorica TVSA

 • Vedran Peršić

  Direktor Sektora marketing i komunikacije / Sberbank BH

 • Selma Kadić Maglajlić/ Melika Husić-Mehmedović

  Profesorice na Katedri za marketing / Ekonomski fakultet u Sarajevu

 • Zlatko Ganić

  Digital media direktor agencije Fabrika

 • Jelena Mikić LSPR

  Jelena Mikić

  Direktorica Represent Academy

 • Ena Maglić LSPR

  Ena Maglić

  Direktorica Represent Communications BiH

Biografije predavača/ica

John Dalton

John Dalton je priznati stručnjak u oblasti reputacijskog menadžmenta. Prethodno bio glavni urednik Current Opinion in Gastroenterology gdje je radio sa nekim od vodećih svjetskih znanstvenika. Krajem devedesetih godina, John je preusmjerio svoje interese prema kriznom menadžmentu o kojem je predavao u preko 30 zemalja. Autor je mnogih knjiga i bezbroj poslovnih i ekonomskih članaka. Godine 2012. John je doprinio velikoj knjizi “Upravljanje reputacijom”, koju je objavio Bloomsbury, zajedno sa nekim od vodećih stručnjaka u oblasti upravljanja krizom i reputacijom na globalnom nivou. Entuzijastičan zagovornik kritičkog razmišljanja i planiranja scenarija, John je razvio posebnu metodu obuke koja podstiče klijente da razmišljaju o svojim brendovima i da ih osiguravaju i poboljšavaju u doba društvenih medija i brzih promjena. Pored podučavanja, John takođe pruža konsultantske usluge multinacionalnim kompanijama, posebno iz farmaceutske i naftne industrije, kao i savjetuje nevladine organizacije i strane vlade. Kao član Međunarodnog instituta za strateške studije, John ima veliko interesovanje za reputaciju i rizike koje predstavljaju međunarodne sigurnosne prijetnje korporacijama i nevladinim organizacijama. John ima veliko iskustvo na televiziji i radiju, uključujući BBC i Al-Jazeeru, gdje je davao savjete klijentima o razvoju ličnog brenda. Tokom 1990-ih, John je proširio i preuzeo LSPR na preko 17 globalnih franšiza, uključujući; Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bugarska, Turska, Indija, Sirija, Rusija, Belorusija, Gruzija, Češka, Malezija, Poljska i Letonija, te Bosnu I Hervegovinu.

Borislav Miljanović

Prije nego što je stao na čelo Represent Systema, dr Borislav Miljanović je više od deset godina radio kao novinar i urednik brojnih medija. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom stekao zvanje magistra, odnosno doktora komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Dobitnik je nagrade za lični doprinos u oblasti komunikacija, koje su mu dodjelile kolege iz struke – Društvo Srbije za odnose s javnošću. Za razvoj marketinške misli dobio je nagradu od agencije Taboo, specijalizovanog časopisa za marketinške komunikacije. Njegov doprinos u razvoju PR struke priznat je i u regionu nagradom Pro.PR Awards.

Krešimir Macan

Krešimir Macan je hrvatski komunikacijski savjetnik i predavač specijaliziran za krizno komuniciranje, strateško komuniciranje u politici i digitalne društvene medije. Vlasnik je i osnivač Manjgure (curica u dubrovačkom dijalektu), jedne od prvih hrvatskih agencija za odnose s javnošću osnovane još daleke 1997. godine. Krešo u svaku kampanju donosi iskustvo stečeno godinama bavljenja komunikacijskim menadžmentom. Vodio je komunikaciju za brojne domaće i strane investicije, uspješno radio u nizu izbornih kampanja u Hrvatskoj i regiji, savjetovao dvojicu hrvatskih premijera, ali i gradio reputaciju brojnih domaćih brendova.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću HUOJ mu je 2019. dodijelila nagradu Grand PRix za ukupan dosadašnji rad u odnosima s javnošću te poseban doprinos razvoju struke. “Za Krešimira Macana možemo reći da je u PR-u u Hrvatskoj ono sto je Digitron među kalkulatorima, dakle jedna od prvih asocijacija kad se govori o odnosima s javnošću u našoj zemlji”, istaknula je tom prilikom predsjednica HUOJ-a Ana Tkalac Verčić.

Nađa Lutvikadić Fočo

Nađa Lutvikadić-Fočo, rođena 1978, diplomirala je kriminalistiku, a master iz odnosa s javnošću i korporativnog komuniciranja sticala je na sarajevskom Fakultetu političkih nauka. Radila je u medijima, pri Studentskoj uniji Univerziteta u Sarajevu, te kao PR u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Bila je predsjednica komisije za pitanja mladih pri Vijeću ministara BiH, a kao predavačica od 2007. godine radi i za PR školu “Publikum” sarajevskog Media centra. Od 2005. godine do danas, Nađa upravlja odjelom za odnose s javnošću telekomunikacijskog operatera – kompanije BH Telecom. Tajni recept za uspjeh u poslovnom svijetu kaže da nema, samo se trudi da radi posao najbolje što može.

Duška Jurišić

Duška Jurišić je magistra žurnalističkih nauka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i diplomirana pravnica. Školsku 1996/97. godinu provela je na univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama – State University of New York and State University of New Jersey na stručnom usavršavanju za televizijske novinarke i akademsku karijeru nastavnice TV novinarstva. Od 2008. do 2010. bila je predavačica TV novinarstva na Odsjeku žurnalistike Fakulteta političkih nauka.

Tokom desetosedmičnog usavršavanja u Sarajevu i Londonu u sklopu projekta Media centra, BBC-ija i Britanske vlade stekla je diplomu BBC-ija “Training the Trainers”. TV novinarstvo predavala je u Visokoj školi novinarstva Media Plan Instituta i BBC-ijevoj školi Media Centra Sarajevo. Odnosima s medijima bavi se od 2000. godine kada je radila i kao koordinatorica Ureda za odnose s javnošću Centralne banke Bosne i Hercegovine. Bila je jedna od predavačica Škole za odnose s javnošću Media centra te učestvovala u nizu radionica i seminara o temi odnosa s medijima i jedno je od najpoznatijih TV lica u BiH.

Vedran Peršić

Iako je studirao sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te bio televizijski novinar, Vedran se pronašao u korporativnim komunikacijama. Više od 15 godina bavi se odnosima s javnošću, marketingom i pitanjima od javnog značaja. Dnevni avaz ga zove „pionirom PR struke u BiH“, a magazin Azra kaže da je „umjeren, decentan, smirujući…baš kako zamišljate vrhunskog PR stručnjaka“. Za magazin Ladies In je „komunikativan, vedar i nasmijan, uspješan, svestran i šarmantno duhovit“. Njegove najčešće uzrečice su „sve je stvar percepcije“ i „u životu je bitno imati mogućnost izbora“. Dugogodišnji je predavač različitih modula iz korporativnih komunikacija. Držao je trening javnog nastupa i kriznog komuniciranja za službenike ministarstava na nivou BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbu protiv korupcije, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, UNDP-a, te službenike Međureligijskog vijeća u BiH. Bio gost predavač na postdiplomskom studiju (marketing) na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Kao spoljni konsultant učestvovao na međunarodnim projektima. U Londonskoj školi za odnose s javnošću dobio je posebno priznanje za rezultate ostvarene u obrazovanju polaznika seminara. Na poziciji direktora sektora Marketing i komunikacije u Sberbank BH nalazi se od 2013. godine. Prije toga, bio je najodgovornija osoba za korporativne komunikacije svih firmi članica ASA Prevent grupacije, rukovodio press službom Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP), bio glasnogovornik OHR-a, te šef produkcije UN misije u Bosni i Hercegovini. Aktivni je član IABC-a i predsjednik je skupštine udruženja za odnose s javnošću PRIBA. Bio je predsjednik Upravnog odbora Mreže Globalnog sporazuma UN u BiH, član Nadzornog odbora marketinške agencije Euromedia, te član Skupštine Vanjskotrgovinske komore BiH.

Selma Kadić Maglajlić

Postdiplomski studij završila je na MBA programu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodiplomski studij, smjer Marketing, završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U svojstvu gostujućeg profesora predaje na Wirtschaftsuniversitat u Beču, Austrija, Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Slovenija te Stord/Haugesund University College u Norveškoj. Autorica je više od 25 naučnih radova objavljenih u međunarodnim referentnim časopisima (e.g. Journal of International Marketing, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, International Marketing Review; Quality Management & Business Excellence, Journal of Euromarketing). Članica je Američke marketinške asocijacije, kao i Evropske marketinške akademije.

Melika Husić-Mehmedović

Redovna profesorica marketinga na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Obnašala je i funkciju prodekana za nastavu, ali i vodila Centar za odnose s javnošću Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Prof. Husić -Mehmedović je objavila više istraživanja u području luksuzne potrošnje, neuromarketinga, životnog stila i kulture u različitim referentnim časopisima kao što su Social Indicators Research, Journal of Business Research, British Food Journal, Journal of Fashion Marketing and Management, South East European Journal of Economics and Business. Ona je koautorica poglavlja u međunarodnim knjigama, te autorica univerzitetskih udžbenika iz područja ponašanja potrošača i marketing strategije. Predstavljala je svoja istraživanja na više od 30 međunarodnih naučnih konferencija, uključujući ACR, EMAC i Macromarketing. Članica je Odbora za ekonomske nauke pri Akademiji nauka i umjetnosti BiH.

Zlatko Ganić

Zlatko Ganić je specijalista za digitalne medije i iskusni strateg sa 10 godina iskustva u oglašavanju. Njegov rad uključuje i tradicionalne i nove medije: TV, radio, štampa, outdoor, indoor, web i društvene mreže. Radio je mnoge kampanje za međunarodne organizacije, komercijalne klijente i nevladin sektor (Henkel, Beko, Unilever, Citroen, Peugeot, HP, Molfix, Ulker , Sparkasse Bank, Britanska ambasada, CRS, USAID, Save The Children, IOM…). Bio je zadužen za razvoj medijskih strategija i istraživanje medija na teritoriji BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Zahvaljujući svom iskustvu postao je uspješan trener digitalnih medija u oblasti Digital Display, Facebook i Instagram oglašavanja, kao i Google ads od teorije do praktičnog rada. Svi učenici njegovih treninga imaju priliku da saznaju zašto je Digital toliko važan, te stiču praktično znanje o tome kako pokrenuti uspješne digitalne kampanje.

Jelena Mikić

Jelena Mikić je direktorica Represent Academy, poslovne jedinice u okviru Represent Systema koja se isključivo bavi edukacijom u oblasti integrisanih komunikacija. Kao stručnjakinja za komunikacije sa više od 15 godina iskustva, Jelena je obnašala funkcije regionalne direktorice i direktorice razvoja Represent Systema. Bila je direktno zadužena za postavljanje i razvoj dvije agencije u Bosni i Hercegovini i jedne u Makedoniji. Njene oblasti ekspertize su strateško planiranje, krizno komuniciranje i rad na projektima finansiranim od strane međunarodnih donora. Bila je članica međunarodnog kriznog UN tima tokom poplava koje su pogodile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku u proljeće 2014. Školovala se u Americi, Češkoj, Danskoj, a u Beogradu je završila Ekonomski fakultet.

Ena Maglić

Ena Maglić je direktorica PR, content i digital marketing agencije Represent Communications BiH i stručnjakinja u oblastima odnosa s javnošću i marketinga. U toku svoje dugogodišnje karijere osmišljavala je i realizovala projektne aktivnosti i uspješne PR strategije za brojne domaće i međunarodne kompanije i nevladine organizacije. Polaznicima LSPR-a prenijet će svoja znanja i iskustva o tehnikama i alatima modernog PR-a, ali i aktuelnim procesima koji su doveli do ubrzanog mijenjanja ovog atraktivnog zanimanja.

Apliciraj